ไทย l English
 
 
 
Data Capturing
Image - Vexcel Ultra Scan 5000
Vector 3D – Summit Evolution
Building Model – Inject
 
Triangulation
MATCH-AT
InBLOCK
PAT
 
DTM and Contour Generation
MATCH-T
SCOP++ 5.2.1
Capture Contours
 
Orthophoto Production
OrthoMaster
OrthoVista
OrthoWarp ER
 
inBLOCK
 

inBLOCK เป็นเครื่องมือรุ่นใหม่ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือปรับบล๊อคจำนวนมาก ออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้ การสำรวจรังวัดและการทำแผนที่ภาพถ่ายมีความถูกต้องแม่นยำสูง อยู่ในระดับมาตรฐานที่ยอมรับในปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ด้าน การสำรวจรังวัดและการทำแผนที่ภาพถ่ายของ Inpho สำหรับการสำรวจรังวัดและการทำแผนที่ภาพถ่ายระบบดิจิตอล inBLOCK สนับสนุนทุกความต้องการมาตราฐานและมีกระบวนการที่ทันสมัยสำหรับการทำงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับบล๊อคทุกขนาด และบล๊อคที่ซ้อนทับกัน ทั้งยังสนับสนุนข้อมูล INS/GPS นอกจากนี้ยังสนับสนุนส่วนเพิ่มเติมขึ้นสำหรับตรวจวัดค่าด้วยตัวเอง การตรวจสอบค่าที่ผิดพลาดทั้งหมด และอีกมากมาย

 
ลักษณะเฉพาะ
 • มีการปรับปรุงแก้ไขเครื่องยนต์
  • sparse matrix technology
  • bandwidth minimization
  • reduced normal equation
  • automatic blunder detection
  • free net adjustment
  • support of GPS and IMU data
 • ข้อมูลทางด้านสถิติที่สมบูรณ์แบบ
  • internal and external reliability values for all observations and unknowns
  • traditional values like residuals, RMS and standard deviations
  • detection of sensitivity of blocks against an undetected gross error and its possible influence
  • all information graphically displayed
 • ใช้ง่ายในการแสดงผลข้อมูล
  • block visualisation
  • inspect your data in 3D (zoom, pan and rotate), optional
  • sophisticated analysis and classification of results
  • color coding of symbols reporting specified quality criteria
อ้างอิง
The OEEPE Test 2001 ในด้าน Integrated Sensor Orientation แสดงว่าการปล่อยข้อมูลของ inBLOCK ซึ่งผลิตโดย inpho เป็นหนึ่งในผลลัพธ์จากการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ดีที่สุด
จุดเด่น
 • กระบวนการการทำงานของบล็อคไม่ว่าขนาดใดหรือบล็อคที่ซ้อนทับกัน
 • ข้อมูลการจำลองภาพโดยใช้เซ็นเซอร์เหมาะสมกับการทำงานในปัจจุบันและวันข้างหน้า
 • มีประสิทธิภาพในการทำงานในทุกรูปแบบของโปรเจค
 • มีความถูกต้องแม่นยำสูง
 • มีการวิเคราะห์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้
ระบบที่แนะนำ
 • Windows NT/2000/XP
 
     
 
 
 
© Copyright 2009 PASCO THAILAND